21 September 2013

ബസ്സുകളുടെ സമയക്രമം ആർ ടി ഓഫീസിൽ ലഭ്യമല്ല!

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സർവ്വീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സുകളുടെ സമയക്രമം എറണാകുളം ആർ ടി ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടും എന്നായിരുന്നു എന്റെ ധാരണ. ഇനി നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമാറ്റാൻ സമയമായി. കാരണം അങ്ങനെ സമയക്രമം 'ക്രോഡീകരിച്ച്' വയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ആർ ടി ഓഫീസിൽ ഇല്ലത്രെ! എനിക്ക് ഇതൊരു പുതിയ അറിവാണ്. ഇനി സമയക്രമം അറിയാൻ എന്തുചെയ്യണം? അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം.

G7/188/2013/RTI/E റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് എറണാകുളം തീയതി 11/09/2013

ഇനി അല്പം ചരിത്രം കൂടി പറയാം. ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വൈപ്പിൻ ദ്വീപിലാണ്. എറണാകുളത്ത് ഹൈക്കോടതി ജങ്ഷനിൽ നിന്നും സ്വകാര്യബസ്സുകളും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളുമായി മുന്നൂറിനടുത്ത് ബസ്സുകൾ വൈപ്പിൻ - പള്ളിപ്പുറം സംസ്ഥാനപാതയിലൂടെ സർവ്വീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. രാത്രി 10:10വരെ ഹൈക്കോടതി ജങ്ഷനിൽ നിന്നും ഈ റൂട്ടിൽ ബസ്സ് സർവ്വീസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾ ആയി രാത്രി 8 മണിക്ക് ശേഷം ഈ റൂട്ടിൽ സർവ്വീസ് നടത്തേണ്ട പല ബസ്സുകളും സർവ്വീസ് നടത്തുന്നില്ല. കാരണം കുടിവെള്ളപൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി വെട്ടിപ്പൊളിച്ച വൈപ്പിൻ - പള്ളിപ്പുറം സംസ്ഥാനപാത (കഴിഞ്ഞ ഏഴുവർഷമായി തകരാതെ കിടന്ന ഈ പാത സംസ്ഥാനത്തിനു തന്നെ മാതൃകയാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി വരെ പരാമർശിച്ചതാണ്. കുടിവെള്ള പൈപ്പുകൾക്കായി വെട്ടിപ്പൊളിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരു തകരാറും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്) സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കാത്തതു തന്നെ. ഇതുമൂലം രാത്രി 8 മണിയ്ക്ക് ശേഷം ഹൈക്കോടതി ജങഷനിൽ നിന്നും ബസ്സിൽ കയറാൻ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വൈപ്പിനിൽ താമസിക്കുന്ന നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകളും ജോലിയ്ക്കും പഠനത്തിനും ആശ്രയിക്കുന്നത് എറണാകുളം നഗരത്തെ ആണ്. ജോലിക്കാരിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം കുറഞ്ഞ ശംബളത്തിൽ എറണാകുളത്തെ വിവിധവാണിജ്യസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിചെയ്യുന്നവരും. ഇങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ബസ്സ് ലഭിക്കാതെ ഓട്ടോ റിക്ഷയിൽ ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും രൂപ മുടക്കിയാണ് രാത്രി വീടെത്തുന്നതുതന്നെ. സ്ഥിരമായി രാത്രി സർവ്വീസുകൾ മുടക്കുന്ന ബസ്സുകൾക്കെതിരെ പരാതി നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ രാത്രി 8 മണിക്ക് ശേഷം ഹൈക്കോടതി ജങ്ഷനിൽ നിന്നും സർവ്വീസ് ആരംഭിക്കേണ്ട ബസ്സുകളുടെ വിവരം നൽകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ 16/08/2013 എറണാകുളം ആർ ടി ഓഫീസിൽ വിവരാവകാശനിയമപ്രകാരം അപേക്ഷനൽകി. അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് മുകളിലെ ചിത്രം.ഈ മറുപടിയിൽ  ബസ്സുകളുടെ നമ്പർ സഹിതം അപേക്ഷിച്ചാൽ അവയുടെ സമയക്രമം അറിയിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്.  ബസ്സുകൾ ഏതൊക്കെ എന്നറിയാതെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവയുടെ നമ്പർ വെച്ച് സമയക്രമം (ടൈം ഷെഡ്യൂൾ) നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടുക? കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളുടെ നമ്പർ എങ്ങനെ നൽകും? സാധാരണ വിവരാവകാശനിയമപ്രകാരം നൽകുന്ന മറുപടിയിൽ ആ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ സമീപിക്കേണ്ട അപ്പെലറ്റ് അതോറിറ്റി ഏതെന്ന വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. ഇവിടെ അതും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

5 comments:

 1. നല്ല ഉദ്യമം. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും.

  ReplyDelete
 2. പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി

  ReplyDelete
 3. http://www.mkssindia.org/ http://www.indiatogether.org/rti/laws.htm http://www.humanrightsinitiative.org/default.htm http://righttoinformation.info/ http://righttoinformation.gov.in/ http://rti.gov.in/ http://cic.gov.in/ http://freedominfo.org/ http://www.indiatogether.org/ http://www.humanrightsinitiative.org/ http://prajanet.org/ http://indiarti.blogspot.in/ http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit/Delhi+Govt/Delhi+Home http://www.nagrikchetna.com/ http://www.nyayabhoomi.org/ http://www.agnimumbai.org/ http://adrindia.org/ http://www.annahazare.org/ http://www.respondanet.com/ http://www.article19.org/ http://www.faife.dk/ http://www.opendemocracy.org/ http://www.freedomhouse.org/ http://www.foiadvocates.net/ http://www.ifitransparency.org/ http://www.transparency.org/

  ReplyDelete
 4. ഈ വിഷയത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃതർക്കപരിഹാരഫോറം ഇന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ്് അല്പം പ്രതീക്ഷനൽകുന്നു.

  In a landmark order, the Ernakulam Consumer Disputes Redressal Forum has said when information is denied to an RTI applicant, it will be considered as deficiency in service and the applicant will be entitled to compensation under the Consumer Protection Act.
  The directive came on a petition filed by D.B. Binu, general secretary, Human Rights Defence Forum. He had filed an RTI application at the Kochi Corporation seeking to know the names of the councillors who failed to convene ward sabhas once in three months.
  But the Public Information Officer of the Corporation failed to give him the information. Mr. Binu then approached the forum seeking a directive on the issue and compensation. The complainant said the rejection of his application without any plausible reason amounted to deficiency in service on the part of the corporation.
  The forum, while quoting a verdict of the National Consumer Disputes Redressal Commission, observed: “The remedy under the RTI Act would take care of disciplinary action and penalty against the competent authority in not furnishing the information, but no remedy is provided under the Act to an applicant seeking information if information sought is not provided resulting in deficiency in service on that count.”
  It also pointed out that there was no provision in the Act to claim compensation for deficiency in service.
  The corporation said that if the complainant was not satisfied with its reply, he should have approached the appellate authority under the RTI Act. It added that the information sought was with the coordinators of the sabhas in 74 wards in the Kochi Corporation.
  However, the forum said this contention was not sustainable as the coordinators were supposed to send a copy of the proceedings of the sabhas to councillors within five days.
  The case of the complainant would fall within the scope and ambit of Section 2(i) (o) of the Consumer Protection Act, which states that service means service of any description which is made available to potential users that include purveying of news or supplying of other information.
  Serious lapse
  The forum said the Information Officer failed in his duties, which amounted to deficiency in service.
  It directed the officer to pay the complainant Rs.5000 as compensation and Rs.1000 towards the cost in 30 days. The landmark order was passed by the forum comprising its president A. Rajesh, members Sheen Jose and V.K. Beena Kumari.

  വാർത്ത ഹിന്ദുവിൽ: http://www.thehindu.com/news/national/kerala/landmark-order-puts-rti-applicants-under-consumer-protection-act/article5411420.ece

  ReplyDelete
 5. ഈ വിഷയത്തിൽ അല്പം ആശ്വാസകരമായ ഒരു മറുപടി ആർ ടി ഒയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായി. അപ്പീൽ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച ആർ ടി ഒ ബസ്സുകളുടെ സമയവിവരപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ വായനയ്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗ് സന്ദർശിക്കൂ.
  http://manikandanov.blogspot.in/2014/01/rtibustiming.html

  ReplyDelete